วิตอะเดย์เป็นขอกำลังใจเเละขอเป็นหนึ่งในกำลังการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ เชียงใหม่ ทุกๆท่าน

วันที่ลง: 12/06/2567
วิตอะเดย์เป็นขอกำลังใจเเละขอเป็นหนึ่งในกำลังการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ เชียงใหม่ ทุกๆท่าน
วันนี้ บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ
ขอเป็นหนึ่งในกำลังการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ที่ เชียงใหม่ ทุกๆท่าน
เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเริ่มมีไฟไหม้ต่อเนื่องหลายจุด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับป่าและสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก
บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอเรจ จึงอยากส่งมอบสินค้า
สนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดยสนับสนุนสินค้าจำนวน 200 ลังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทุกท่านเเละบริษัทเจนเนอรัล ขอความร่วมมือจากทุกคน
ช่วยป้องกันเเละเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเเละเพื่อเป็นการช่วยลดภาระของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากันนะคะ💖
General Beverage - Decoration