แบรนด์วิตอะเดย์ (VITADAY) ร่วมฝ่าวิกฤตเลือดขาดและโควิด-19 ไปด้วยกัน

วันที่ลง: 28/04/2563
แบรนด์วิตอะเดย์ (VITADAY) ร่วมฝ่าวิกฤตเลือดขาดและโควิด-19 ไปด้วยกัน

แบรนด์วิตอะเดย์ (VITADAY) ร่วมฝ่าวิกฤตเลือดขาดและโควิด-19 ไปด้วยกัน

เครื่องดื่มวิตอะเดย์และรัตนาแอ็พพาเรลแคร์ มอบหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงซักได้ด้วยน้ำร้อน 100 ครั้งจำนวน 50,000 ชิ้น

และวิตอะเดย์ธาตุเหล็กบำรุงเลือดจำนวน 50,000 ขวดให้กับสภากาชาดไทย เผื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยเนื่องจากมีภาวะวิกฤตขาดเลือด

General Beverage - Decoration